PKN erkent Leergang Coachen voor aanbod Permanente Educatie

pkn_logoDe Post Hbo Leergang Excellent Coachen is door de Protestantse Kerk Nederland (PKN) opgenomen in het open aanbod binnen de Permanente Educatie. Aan predikanten en kerkelijke werkers uit de PKN die deelnemen aan deze leergang wordt het maximale aantal studiepunten toegekend!

De Leergang Excellent Coachen is voortgekomen uit de cursus Coachen in de Kerk en biedt de predikant of kerkelijk werker de mogelijkheid om zijn of haar coaching- en begeleidingsvaardigheden te vergroten. De leergang leidt op tot erkend registercoach (beroepscoach erkend door de Nederlandse Orde van Beroepscoach) op practitionerniveau.

Voor meer informatie over de Post Hbo Leergang Excellent Coachen klik hier.

 

Contactgegevens

Bezoekadres Noord-Nederland
Morra 2
9204 KH Drachten

Bezoekadres Midden-Nederland Polanerbaan 13 H
3447 GN Woerden

Postadres
Postbus 660
9200 AR Drachten

Telefoon
0512 – 78 58 72

E-mail
info@cc-excellence.nl

Kamer van Koophandel
50973045

Rabobank
NL65RABO0143758705