Excellence | In Hem en door Hem

Training van kringleiders

Voor medewerkers die verantwoordelijk zijn voor het aansturen en het coachen van kringleiders heeft Excellence Kerken diverse trainingen. In overleg kunnen we een training of toerusting op maat geven. Voor meer informatie of voor het aanvragen van een oriënterend gesprek kunt u telefonisch contact met ons opnemen of het contactformulier invullen.

Hoewel onze aanpak is om in de training aan te sluiten bij de behoeften en wensen van de kringen en de kringleiders, geeft onderstaand overzicht van onderwerpen een indruk van wat mogelijk is.

  • De betekenis van kringen in onze gemeente
  • De rol van de kring in het stimuleren van Geestelijke Groei
  • Basisvaardigheden van de kringleider
  • Het gesprek in de huiskring leiden
  • Omgaan met gaven en talenten in de huiskring
  • De gereedschapskist van de kringleiders
  • Leer je kring kennen (over rollen en hun betekenis)
  • Omgaan met spanningen en tegenstand in de huiskring
  • Enzovoort

Workshop: Klimaatscan & Climate Control

Download_flyer_geestelijke_groei

De klimaatscan is ontwikkeld door Bart Broekman, auteur van o.a. ‘Het kloppend hart van de gemeente’. De scan is binnen verschillende kerkelijke gemeenten toegepast en blijkt een bijzonder praktisch hulpmiddel voor kringleiders om volgende stappen te zetten in het geestelijk groeiproces van kring, op zowel horizontaal als verticaal niveau.

Elk huiskring kent een bepaald klimaat dat bepalend is voor het functioneren de kring. Dit klimaat is afhankelijk van zowel interne als externe factoren. In een interactief programma van drie uur wordt op een creatieve wijze stil gestaan bij de elementen die onderlinge vriendschap en geestelijk leven binnen de kring bevorderen en tegenwerken. Met behulp van een klimaatscan krijgen (assistent)kringleiders beter zicht op het functioneren van de eigen kring en worden concrete handvatten aangereikt om het klimaat op de korte termijn positief te beïnvloeden en op de lange termijn te borgen.

Contactgegevens

Bezoekadres Noord-Nederland
Morra 2
9204 KH Drachten

Bezoekadres Midden-Nederland Polanerbaan 13 H
3447 GN Woerden

Postadres
Postbus 660
9200 AR Drachten

Telefoon
0512 – 78 58 72

E-mail
info@cc-excellence.nl

Kamer van Koophandel
50973045

Rabobank
NL65RABO0143758705