Excellence | In Hem en door Hem

Hoewel we nog steeds diensten verlenen voor kerken en gemeenten wordt deze website wordt niet meer geactualiseerd. Voor informatie ga naar Excellence Opleiding en Excellence Coaching.

In 2009 zijn we gestart met de cursus Coachen in de Kerk. Onze eerste groep bestond uit veertien predikanten en kerkelijke werkers. Inmiddels is de cursus uitgegroeid tot een unieke cursus waarin meer dan 250 deelnemers vaardigheden hebben ontwikkelt voor het bevorderen van persoonlijke en geestelijke groei.

Coachen in de Kerk

De cursus heet tegenwoordig Basiscursus Coachen en wordt gehouden in Woerden, Zwolle en Drachten. De deelnemers vertegenwoordigen de volle breedte van de protestantse kerken en evangelische gemeenten.

Coachen is een effectieve manier van leren. Leiders van een gemeente sturen niet alleen aan op taak en inhoud, maar ook op geestelijke groei. Door coachen wordt de eigen verantwoordelijkheid van de gelovige gestimuleerd. Daardoor nemen zij meer verantwoording voor hun taak, hun geestelijke groei en het stimuleren van de groei bij anderen.

In deze kortdurende cursus van vier maanden leer je anderen coachen in een diepgaand proces van persoonlijke ontwikkeling en discipelschapsvorming met behulp van vernieuwde inzichten en baanbrekende coachtechnieken en vaardigheden. Uiteraard pas je het geleerde ook toe op je eigen persoon. De ervaring leert dat je in een korte tijd een transformatie kunt bewerkstelligen op de gebieden waarin je zelf wilt groeien.

meer-info-groen

Ik zou deze cursus zeker aanraden aan voorgangers en leidinggevenden. Net als ik hebben de meeste voorgangers de neiging om adviezen te geven, oplossingen aan te dragen en problemen op te lossen. Maar hierdoor ontnemen we de mensen die we leiden de gelegenheid om zelf verantwoordelijkheid te nemen en te groeien.

Doelgroep, niveau en PE-punten

De Basiscursus Coachen is geschikt voor iedereen die leiding geeft in een gemeente, bijvoorbeeld predikanten, voorgangers, ouderlingen en teamleiders. Het is niet nodig om over specifieke kennis of coachvaardigheden te beschikken, maar om de cursus goed te kunnen volgen is een HBO denk- en werkniveau een vereiste. De cursus wordt gegeven op vier zaterdagen (1 x per maand), heeft 72 studiebelastingsuren en voldoet aan de kwaliteitseisen van de Nederlandse Orde van Beroepscoaches. Deze cursus is opgenomen in het open aanbod binnen de Permanente Educatie van de Protestantse Kerk Nederland en gewogen op 2,5 studiepunt.

“Ik heb veel geleerd over coachen en het coachproces. Ben geconfronteerd met persoonlijke belemmeringen en de noodzaak om hiermee aan de slag te gaan. Een goede cursus om je als amateur te ‘professionaliseren’ in het coachen van mensen.”

Vervolgstudie: opleiding tot Beroepscoach

De cursus wordt namens Excellence Kerken gegeven door Excellence Opleiding & Training. Bij voldoende resultaat kan de basiscursus een opstap zijn naar erkende Post Hbo Leergang Excellent Coachen die opleidt tot NOBCO gecertificeerde coach op practitionerniveau.

Voor meer informatie over de leergang klik hier (u wordt in een aparte scherm doorgeleid naar de website van Excellence Opleiding & Training). Aan predikanten en kerkelijke werkers uit de PKN die deelnemen aan de Post Hbo leergang wordt het maximale aantal PE-studiepunten (6 studiepunten) toegekend.

“De kwaliteit van het materiaal is erg goed. Geen simpel readertje. Alles zeer goed doordacht en overdacht. Je wordt serieus genomen, wat blijkt uit alles.”

meer-info-groen

Contactgegevens

Bezoekadres Noord-Nederland
Morra 2
9204 KH Drachten

Bezoekadres Midden-Nederland Polanerbaan 13 H
3447 GN Woerden

Postadres
Postbus 660
9200 AR Drachten

Telefoon
0512 – 78 58 72

E-mail
info@cc-excellence.nl

Kamer van Koophandel
50973045

Rabobank
NL65RABO0143758705