Basisicursus Coachen (op Discipelschap)

Coachen in de Kerk

In 2009 zijn we gestart met de cursus Coachen in de Kerk. Onze eerste groep bestond uit veertien predikanten en kerkelijke werkers. Inmiddels is de cursus uitgegroeid tot een unieke cursus waarin meer dan 250 deelnemers vaardigheden hebben ontwikkelt voor het bevorderen van persoonlijke en geestelijke groei.

In deze cursus leer je anderen coachen in een diepgaand proces van persoonlijke ontwikkeling en discipelschapsvorming met behulp van vernieuwde inzichten en baanbrekende coachtechnieken en vaardigheden. Uiteraard pas je het geleerde ook toe op je eigen persoon. De ervaring leert dat je in een korte tijd een transformatie kunt bewerkstelligen op de gebieden waarin je zelf wilt groeien.

De cursus heet tegenwoordig Basiscursus Coachen en wordt gehouden in Woerden, Zwolle en Drachten en wordt namens Excellence Kerken uitgevoerd door Excellence Opleiding & Training. De deelnemers vertegenwoordigen de volle breedte van de protestantse kerken en evangelische gemeenten.

De cursus bestaat uit vier onderwijs- en trainingsdagen op de zaterdag (1 x per maand), heeft 72 studiebelastingsuren en voldoet aan de kwaliteitseisen van de Nederlandse Orde van Beroepscoaches. De cursus is erkend voor het open aanbod van Permanente educatie binnen de Protestantse Kerk Nederland en heeft een waarde van 2,5 PE-punten.

meer-info-groen

 

Contactgegevens

Bezoekadres Noord-Nederland
Morra 2
9204 KH Drachten

Bezoekadres Midden-Nederland Polanerbaan 13 H
3447 GN Woerden

Postadres
Postbus 660
9200 AR Drachten

Telefoon
0512 – 78 58 72

E-mail
info@cc-excellence.nl

Kamer van Koophandel
50973045

Rabobank
NL65RABO0143758705