Excellence | In Hem en door Hem

Hoewel we nog steeds diensten verlenen voor kerken en gemeenten wordt deze website wordt niet meer geactualiseerd. Voor informatie ga naar Excellence Opleiding en Excellence Coaching.

Coaching en Begeleiding van Geestelijke Groei in Kerken

Via Excellence Kerken kan een gemeente voor een langere periode een beroep doen op een geaccrediteerde Geestelijk Groei Coach. De GG coach is een professionele begeleider die ruime ervaring heeft met geestelijke groei processen en deel uit maakt van het multidisciplinaire team van Excellence Kerken.

Begeleiding over een langere periode is nodig om een diepgaande bewustwording en overtuiging te ontwikkelen over het belang van Geestelijke Groei. Een langdurige begeleiding biedt de mogelijkheid om op een zorgvuldige wijze de status van geestelijke groei binnen de gemeente te onderzoeken. Op basis daarvan kan de gemeente worden gecoacht in het maken van de juiste keuzen voor het bevorderen van een geestelijke groei cultuur.

De GG coach is ook gericht op het creëren van randvoorwaarden en middelen die nodig zijn om het geestelijke groeiproces voor de langere termijn te borgen. Daarom zal de gemeente intensief worden betrokken bij de planning en uitvoering.

Een voorbeeld van een langdurige begeleiding is de inzet van een GG Coach voor twee dagen per week over een periode van negen maanden (bijv. een seizoen). Onderdelen van een begeleidingstraject kunnen bestaan uit:  het Geestelijke Groei Onderzoek, coaching in het maken van keuzen op het terrein van beleid en organisatie, een Geestelijk Groei Project op allerlei niveaus (prekenserie, onderwijs,  huiskringen, kinderwerk).

Coaching en Begeleiding bij Gemeenteopbouw

Als een gemeente geestelijk wil groeien, is het belangrijk dat de gemeente als organisme goed functioneert. Een goede cultuur, missie, visie, strategie en organisatie zijn daarvoor belangrijke randvoorwaarden. Het doel van onze betrokkenheid is dat de plaatselijke gemeente zo wordt ingericht dat doelen, structuren en afspraken altijd ten dienste staan van een gezonde geestelijke groei van het organisme. Excellence Kerken heeft ruime ervaring in coachen en begeleiden van kerken bij gemeenteopbouw. Dit kan variëren van coaching op deelgebieden van de gemeente tot een diepgaand onderzoek over het functioneren van de interne organisatie.

Coaching en Begeleiding van Gemeenteleiders

Het vergt bijzondere kwaliteiten van een predikant, voorganger of raad om de gemeente in een proces van geestelijke groei te brengen en iedereen mee te krijgen op weg naar het specifieke doel dat is vastgesteld.

In dit proces is het voor kerkleiders noodzakelijk om regelmatig op het eigen functioneren te reflecteren en te onderzoeken of ze met de goede dingen bezig zijn en of dit op de juiste manier gebeurt. Het welzijn van de gemeente hangt voor een deel af van de bereidheid van de predikant, voorganger en kerken – of oudstenraad om zich te laten coachen. Excellence Kerken heeft ruime ervaring in coachen en begeleiden van kerkleiders. De wijze waarop dit wordt uitgevoerd is afhankelijk van de vraag en de omstandigheden. In onderling overleg wordt een plan van aanpak gemaakt.

Meer informatie of oriënterend gesprek

Voor meer informatie of voor het aanvragen van een oriënterend gesprek kunt u telefonisch contact met ons opnemen of het contactformulier invullen.

Contactgegevens

Bezoekadres Noord-Nederland
Morra 2
9204 KH Drachten

Bezoekadres Midden-Nederland Polanerbaan 13 H
3447 GN Woerden

Postadres
Postbus 660
9200 AR Drachten

Telefoon
0512 – 78 58 72

E-mail
info@cc-excellence.nl

Kamer van Koophandel
50973045

Rabobank
NL65RABO0143758705