Regionale Ronde Tafel Bijeenkomsten over Geestelijke Groei

ronde_tafel_logoExcellence Kerken houdt regelmatig Ronde Tafel Bijeenkomsten in de regio over de betekenis en het functioneren van geestelijke groei in de plaatselijke gemeente. Aan deze bijeenkomsten wordt deelgenomen door leidinggevenden van lokale kerken (voorgangers, predikanten, oudsten, kerkelijk werkers, coördinatoren, enz.). Het doel van deze bijeenkomsten is:

  • bewustwording creëren rond het thema geestelijke groei
  • ontdekken welke factoren geestelijke groei bevorderen en belemmeren
  • doordenken en bespreken van de implicaties daarvan voor het gemeente leven
  • delen van bemoedigende ervaringen, bijzondere ontwikkelingen en ‘best practices’
  • delen van concrete handreikingen, strategieën, tools en materialen die behulpzaam zijn in het proces van geestelijke groei
  • al werkende vorm geven aan een gezamenlijk begrippenkader en theologisch raamwerk die breed wordt gedragen binnen de evangelische en protestantse kerken

Binnenkort wordt de data bekend gemaakt voor Regionale Ronde Tafel Bijeenkomsten in 2014.

Contactgegevens

Bezoekadres Noord-Nederland
Morra 2
9204 KH Drachten

Bezoekadres Midden-Nederland Polanerbaan 13 H
3447 GN Woerden

Postadres
Postbus 660
9200 AR Drachten

Telefoon
0512 – 78 58 72

E-mail
info@cc-excellence.nl

Kamer van Koophandel
50973045

Rabobank
NL65RABO0143758705