Excellence | In Hem en door Hem

Hoewel we nog steeds diensten verlenen voor kerken en gemeenten wordt deze website wordt niet meer geactualiseerd. Voor informatie ga naar Excellence Opleiding en Excellence Coaching.

Bemiddelen bij Conflicten

Veel meningsverschillen worden binnen de kerk op een goede manier opgelost. Toch moeten we ook zo realistisch zijn om te erkennen dat dit niet altijd lukt. Meningsverschillen kunnen ontaarden in tegenstellingen die grote gevolgen  hebben voor de onderlinge samenwerking. Conflicten zijn pijnlijk omdat de betrokkenen vaak willen handelen vanuit de beste bedoelingen, maar desondanks merken dat ze elkaar niet begrijpen en elkaar zelfs schade kunnen aandoen.

Bemiddeling en herstel

In sommige situaties waarin conflicten dreigen vast te lopen kan het daarom verstandig zijn een externe kerkmediator aan te trekken die, vanuit een onafhankelijke positie, de betrokkenen kan helpen gezamenlijk tot een oplossing te komen. Excellence Kerken kan een dergelijke onafhankelijke positie innemen en gelijkertijd bemiddelen vanuit een betrokken en dienstbare houding. Behalve het oplossen van conflicten hebben we ook oog voor het creëren van randvoorwaarden waarbinnen herstel kan plaats vinden.

Meer informatie of oriënterend gesprek

Voor meer informatie of voor het aanvragen van een oriënterend gesprek kunt u telefonisch contact met ons opnemen of het contactformulier invullen.

Contactgegevens

Bezoekadres Noord-Nederland
Morra 2
9204 KH Drachten

Bezoekadres Midden-Nederland Polanerbaan 13 H
3447 GN Woerden

Postadres
Postbus 660
9200 AR Drachten

Telefoon
0512 – 78 58 72

E-mail
info@cc-excellence.nl

Kamer van Koophandel
50973045

Rabobank
NL65RABO0143758705