Excellence | In Hem en door Hem

Hoewel we nog steeds diensten verlenen voor kerken en gemeenten wordt deze website wordt niet meer geactualiseerd. Voor informatie ga naar Excellence Opleiding en Excellence Coaching.

Cursus Geestelijke Groei

In deze cursus, die bestaat uit vijf interactieve workshops, worden kennis en bewustzijn over geestelijke groei vergroot. Samen ontdekken we op een dieper niveau wat geestelijke groei is, wat God daarin doet en wat onze eigen verantwoordelijkheid is. Je zult zelf gaan ervaren dat je door deze cursus geestelijk groeit, je leert hoe je anderen kunt stimuleren geestelijk te groeien en je krijgt handvatten om in de periode na de cursus geestelijk door te groeien. Als introductie op de cursus of als zelfstandig onderdeel kan een workshop worden gegeven die de deelnemers bekend maken met de belangrijkste principes van geestelijke groei. Doelen van de cursus geestelijke groei:

  1. Ik kan mijn eigen geestelijke groei stimuleren (introworkshop)
  2. Ik kan de geestelijke groei van anderen stimuleren (ik in Hem)
  3. Ik kan mezelf meer toevertrouwen en toewijden aan God (Hij in mij)
  4. Ik kan andere mensen beter belangeloos dienen en liefhebben (vrucht dragen)
  5. Ik kan mijn eigen verantwoordelijkheid nemen in geestelijke groei (afhankelijkheid)

De cursus van vijf workshops is geschikt voor 15 tot 20 personen (grotere groepen in overleg). Een bijeenkomst duurt 2 ½ uur. Na iedere bijeenkomst krijgen de deelnemers praktische opdrachten en oefeningen mee naar huis. De ervaringen die daardoor worden opgedaan vormen de input voor de volgende bijeenkomst.

We adviseren om de cursus te verdelen over enkele maanden, bijvoorbeeld één bijeenkomst per maand of anderhalve maand. Er is dan voldoende tijd om het eigen te maken en het leerproces gaande te houden. Deze cursus wordt exclusief gegeven door medewerkers van Excellence Kerken.

Schema_Cursus_Geestelijke_Groei

Introworkshop

In de eerste workshop leer je enkele belangrijke aspecten van geestelijke groei aan de hand van het door ons ontwikkelde ‘bewustzijnsmodel voor geestelijke groei’. Deze workshop is een uitstekende basis voor de rest van de cursus. We denken met elkaar na over onder andere de volgende vragen: Hoe openbaart God Zich aan ons en (door jou) aan anderen? Hoe reëel is God in jouw leven? Hoe verhouden jouw geloof en overtuigingen zich met jouw handelen en houding? Wat is geestelijke groei?

Deze introworkshop kan ook los van de Cursus Geestelijke Groei worden gegeven. Dat biedt de mogelijkheid om eerst aan de cusus te snuffelen en kennis te maken met de cursusleider, alvorens een hele cursus aan te bieden?

Vervolgworkshops

De tweede en derde workshop gaan vooral over het ‘leven in Christus’. Hoe kunnen wij ‘In Hem’ zijn en hoe is ‘Hij in ons’. De vierde en vijfde workshops gaan over het ‘leven vanuit Christus’. Hoe werkt God door ons heen? Hoe kan ik vrucht dragen en leven in afhankelijkheid van God.

Meer informatie of oriënterend gesprek

Voor meer informatie over de aanpak en de kosten of voor het aanvragen van een oriënterend gesprek kunt u telefonisch contact met ons opnemen of het contactformulier invullen.

Contactgegevens

Bezoekadres Noord-Nederland
Morra 2
9204 KH Drachten

Bezoekadres Midden-Nederland Polanerbaan 13 H
3447 GN Woerden

Postadres
Postbus 660
9200 AR Drachten

Telefoon
0512 – 78 58 72

E-mail
info@cc-excellence.nl

Kamer van Koophandel
50973045

Rabobank
NL65RABO0143758705