Excellence | In Hem en door Hem

Hoewel we nog steeds diensten verlenen voor kerken en gemeenten wordt deze website wordt niet meer geactualiseerd. Voor informatie ga naar Excellence Opleiding en Excellence Coaching.

Kwalitatief onderzoek naar Geestelijke Groei

Download Flyer over Geestelijke GroeiWat heeft de gemeente nodig om geestelijk te groeien? Waardoor groeien gemeenteleden en wat belemmert hun groei? Het zijn vragen waar we vanuit een Bijbels, theologisch kader, onze eigen beleving en wat wij om ons heen horen, antwoorden op proberen te geven. Het antwoord daarop bepaalt voor een belangrijke mate de keuzes die we maken in onderwijs en activiteiten voor de gemeente. De vraag is echter of onze antwoorden op deze vragen rond geestelijke groei wel kloppen. Hebben onze activiteiten in de afgelopen periode werkelijk geestelijke groei gebracht in de gemeente? Hebben we hier überhaupt zicht op?

Het (kwalitatieve) onderzoek naar geestelijke groei gaat op zoek naar welke betekenis de gelovigen in de gemeente geven aan geestelijke groei. Het laat de gemeenteleden aan het woord, zonder de beperkingen van vooronderstellingen. Het resultaat is een omschrijving van wat geestelijke groei voor hen betekent en enkele stimulerende en remmende factoren die zij onderscheiden en ervaren.

De uitkomsten hiervan kunnen worden gelegd naast de visie die de gemeente zelf heeft ontwikkeld over geestelijke groei. Hierin ligt ook de grote waarde van het onderzoek. Het onderzoeksrapport over geestelijke groei vormt zo een belangrijke pijler voor de  ontwikkeling van beleid voor de geloofsgroei van gemeenteleden. Een positief neveneffect is dat de deelnemers aan het onderzoek, zich bewust worden van geestelijke groei en daar meer mee aan de slag gaan. Het onderzoek zelf fungeert daarmee als eerste aanzet voor geestelijke groei.

Contactgegevens

Bezoekadres Noord-Nederland
Morra 2
9204 KH Drachten

Bezoekadres Midden-Nederland Polanerbaan 13 H
3447 GN Woerden

Postadres
Postbus 660
9200 AR Drachten

Telefoon
0512 – 78 58 72

E-mail
info@cc-excellence.nl

Kamer van Koophandel
50973045

Rabobank
NL65RABO0143758705