Excellence | In Hem en door Hem

Verlangen naar Geestelijke Groei

Hoewel we nog steeds diensten verlenen voor kerken en gemeenten wordt deze website wordt niet meer geactualiseerd. Voor informatie ga naar Excellence Opleiding en Excellence Coaching.

Excellence Kerken is een platform van toegewijde en betrokken professionals met ruime ervaring in het functioneren binnen de lokale kerkelijke gemeenten.
Onze focus ligt op het ondersteunen en stimuleren van geestelijke groeiprocessen voor de totale gemeente en de individuele gelovigen.

Om te kunnen groeien is het nodig dat de gemeente als organisme gezond is. Het concreet kunnen benoemen van de factoren die geestelijke groei bevorderen en belemmeren zijn daarom van wezenlijk belang. De missie, visie, strategie, cultuur en organisatie van de gemeente zijn ondersteunend aan dit proces. Onze betrokkenheid is er op gericht om de plaatselijke gemeente te helpen hier zicht op te krijgen, de juiste keuzen te maken en waar nodig te ondersteunen in een functioneren die bijdraagt aan geestelijke groei.

Excellence Kerken wil op een persoonlijke, praktische en professionele manier aansluiten bij wat de plaatselijke kerk of gemeente nodig heeft aan ondersteuning of begeleiding. We doen dat door middel van coaching, onderzoek, onderwijs en training. Hiermee bieden we de expertise en een aanpak die bijdraagt aan het proces van geestelijke groei op individueel en gemeenschappelijk niveau.

Excellence Kerken is een initiatief van CC Excellence.

Contactgegevens

Bezoekadres Noord-Nederland
Morra 2
9204 KH Drachten

Bezoekadres Midden-Nederland Polanerbaan 13 H
3447 GN Woerden

Postadres
Postbus 660
9200 AR Drachten

Telefoon
0512 – 78 58 72

E-mail
info@cc-excellence.nl

Kamer van Koophandel
50973045

Rabobank
NL65RABO0143758705