Excellence | voor Groei in Kerken

Aanleiding voor het Dagboek Geestelijke Groei

CC Excellence is voortdurend bezig met onderzoek naar geestelijke groei. Enkele vragen die in het onderzoek naar voren komen zijn: Hoe zijn mensen de afgelopen periode of jaren gegroeid? Waar sta je nu in die groei? Hoe ziet het leven eruit als je geestelijk volwassen bent? Wie is een voorbeeld voor jou in geestelijke groei? De resultaten van het onderzoek hebben ons enorm geholpen om beter zicht te krijgen op hoe geestelijke groei gestimuleerd kan worden. Let wel: wij zijn hierin 100% afhankelijk van God, maar het is tegelijkertijd Zijn opdracht dat wij discipelen maken. In deze unieke samenwerking tussen God en mensen, groeien christenen op tot volwassen gelovigen. Er zijn enkele resultaten van het onderzoek die we hier noemen:

  1. Een gelovige groeit sneller en blijft groeien als hij zelf (steeds meer) verantwoordelijk wordt voor zijn eigen geestelijk leven. Bemoederen van de gelovige houdt de gelovige klein en afhankelijk.
  2. De momenten dat God Zelf spreekt tot de gelovige zijn momenten die diepe indruk maken en de gelovigen aanspoort om meer te willen. De gelovige kan leren om God steeds meer te zien en te horen.
  3. Ten slotte een punt dat wat op gespannen voet lijkt te staan met het zelf verantwoordelijk zijn voor je geestelijk leven, namelijk: de gelovigen hebben elkaar nodig. Door samen iets op te pakken en elkaar te stimuleren en te bemoedigen, houden de gelovigen vol als het moeilijk gaat.

Met het onderzoeksrapport in de hand hebben wij gezocht naar vormen die gelovigen helpen geestelijk te groeien. Eén van de vormen is het Dagboek Geestelijke Groei. Het is een dagboek voor een heel jaar waarbij de gelovige wordt geholpen de Bijbel te lezen, te bidden en teksten te memoriseren. In het dagboek wordt de verantwoordelijkheid bij de gelovige gelegd. Het dagboek bevat geen overdenkingen, maar de gelovige wordt door vragen geholpen de boodschap van het Bijbelgedeelte te pakken. De gelovige leest met behulp van het dagboek hele Bijbelboeken of grote delen ervan. Het is een reflectieve manier van Bijbellezen. De gelovige wordt uitgedaagd om te zoeken welke betekenis deze boodschap voor hem heeft. En door het samen en tegelijkertijd met anderen te doen, wordt de kracht gebruikt van de gemeenschap met anderen.

Kringmateriaal en preekrooster

Het dagboek is geschikt voor bijvoorbeeld huiskringen, Bijbelstudie groepen, triades, kleine groepen die bij elkaar komen voor een stuk verdieping, maar kan ook door de gemeente als geheel gebruikt worden. Naast het dagboek zijn er ook programmasuggesties gemaakt voor de bespreking in een kring en er is een preekrooster gemaakt, zodat de prediking goed aansluit bij het dagboek. Ook kunnen wij aanvullend interactieve workshops verzorgen die het groeiproces verder stimuleren.

 

Ga terug naar Dagboek Geestelijke Groei

 

Contactgegevens

Bezoekadres Noord-Nederland
Morra 2
9204 KH Drachten

Bezoekadres Midden-Nederland Polanerbaan 13 H
3447 GN Woerden

Postadres
Postbus 660
9200 AR Drachten

Telefoon
0512 – 78 58 72

E-mail
info@cc-excellence.nl

Kamer van Koophandel
50973045

Rabobank
NL65RABO0143758705