Evaluatieformulier voor geleverde diensten

We vinden het belangrijk om met onze diensten aan te sluiten bij uw wensen en verwachtingen.

Daarom horen we graag wat uw ervaring is met onze dienstverlening.

We ontvangen graag uw feedback met onderstaande vragen. Het beantwoorden kost ongeveer 10 minuten van uw tijd.

Alvast bedankt voor uw reactie!

Excellence Kerken

  • ALGEMENE GEGEVENS

  • EVALUATIEVRAGEN

Contactgegevens

Bezoekadres Noord-Nederland
Morra 2
9204 KH Drachten

Bezoekadres Midden-Nederland Polanerbaan 13 H
3447 GN Woerden

Postadres
Postbus 660
9200 AR Drachten

Telefoon
0512 – 78 58 72

E-mail
info@cc-excellence.nl

Kamer van Koophandel
50973045

Rabobank
NL65RABO0143758705