Publicaties | Media

Excellence | voor Groei in Kerken

Excellence: buitengewoon, bijzonder

Artikel in Ondernemerskrant Smallingerland,  december 2010
In de Ondernemerskrant Smallingerland is een interview verschenen over het werk van CC Excellence. Klik hier voor het artikel (pdf)

Gebroken wereld heeft leiders nodig

Interview in Leeuwarder Courant van 16 oktober 2010

Voor het artikel klik hier (pdf)

Met Compassion naar de allerarmsten in India

Interview in Friesch Dagblad van 11 oktober 2010

Klik hier voor de ondersteunende video.

Drachten – Bart Broekman, oud voorganger van de Bethelgemeente in Drachten, meent dat ‘de plaatselijke kerk de hoop voor de wereld’ kan zijn en is. Het is een gevleugelde uitspraak van Willow Creek oprichter Bill Hybels. Broekman heeft het recent weer onder ogen gezien. Met stichting Compassion bezocht hij india. “We zijn in de buurt van Calcutta geweest, in een stad zo groot als de provincie Utrecht, waar 11 miljoen mensen wonen”. Broekman had al veel beelden gezien op televisie van armoede, maar hier ‘voelde, zag en rook’ hij het. Open riolen, slechte hygiëne, onderkomens van golfplaten met een zeiltje er over. Dat was wat Broekman te zien kreeg. Hij hoorde er verschrikkelijke cijfers over kinderen. “75 procent haal het zevende levenjaar niet”.

India mag dan wel een van de opkomende economiën zijn wereldwijd, er is een groot deel van de bevolking die van de groeiende welvaart helemaal niets merkt, aldus Broekman. Stichting Compassion probeert in die desolate situatie een verschil te maken. Door het sponsoren van kinderen in gezinnen. “In een gezin krijgt één kind een maaltijd, onderwijs en geestelijke vorming”. De sponsoring van dat ene kind werkt door in het hele gezin omdat de ouders en broertjes en zusjes ook dingen van het onderwijs oppikken. “Vanuit westers perspectief vinden wij het oneerlijk dat in een gezin maar een kind wordt geholpen en niet meerdere, maar Compassion is van mening dat je beter meer gezinnen kan helpen en dus de hulp verdeelt”.

De hulp van Compassion wordt verleend via de plaatselijke kerken. Die bevinden zich in een minderheidspositie. “80 procent is hindoe, 10 procent moslim en 3 procent christen”. Bijzonder was dat er in het gebied waar Broekman verbleef grote waarde wordt gehecht aan wat kerken doen. “Als kerken in de verdrukking komen, beschermen hindoes en moslims de kerken”. In verband met de aanstaande Global Leadership Summit zijn opnames gemaakt die zullen worden getoond. Vorig jaar werd op onder meer de Nederlandse locaties gecollecteerd om een Global leadership Summit in India mogelijk te maken. Dat is gelukt vertelt Broekman. In de plaats Hyderebad vindt op 18 en 19 november een Indiase Summit plaats. De Global Leadership Summits zijn dit jaar wereldwijd te volgen in zeventig landen en telt 65.000 deelnemers.

Nog veel terughoudendheid rond leiderschap

Interview in Friesch Dagblad van 11 oktober 2010

Eind oktober vindt in Drachten de jaarlijkse Global Leadership Summit plaats. De weken daarna wordt de conferentie herhaald in Houten en Lelystad. Directeur Bart Broekman (43) uit Drachten van Willlow Creek Nederland ziet dat er nog steeds veel terughoudendheid is rond het thema leiderschap. Jammer, vindt hij, want het remt de ontwikkeling van kerken.

Voor het artikel klik hier (pdf)

Een coach voor de kerkenraad

Interview in Friesch Dagblad van 17 januari 2009

Kerken zijn vaak te veel naar binnen gericht. Ze vergeten dat er ook zoiets is als een buitenwereld. Bart Broekman zette zijn boosheid hierover om in actie. Hij werd kerkcoach en werpt kerkenraden en predikanten steeds die ene hamvraag voor: waarom zijn jullie hier nou eigenlijk?

Voor deel 1 van het interview klik hier (pdf)
Voor deel 2 van het interview klik hier (pdf)

Een flip-over met rood hart

Reportage in Nederlands Dagblad van 18 februari 2009

Cursussen horen erbij op het kerkelijk erf. Gedachtegoed, oud of nieuw, wordt overgedragen aan mensen die zich willen ontwikkelen. Het Nederlands Dagblad bezoekt wekelijks een cursus om het (on)gewone te noteren. Dit artikel is een sfeerverslag van de cursus ‘Coachen in de Kerk’ die op verschillende plaatsen in Nederland wordt gehouden. Deze reportage is opgemaakt in de cursusplaats Utrecht. Klik hier voor het artikel (pdf)

Contactgegevens

Bezoekadres Noord-Nederland
Morra 2
9204 KH Drachten

Bezoekadres Midden-Nederland Polanerbaan 13 H
3447 GN Woerden

Postadres
Postbus 660
9200 AR Drachten

Telefoon
0512 – 78 58 72

E-mail
info@cc-excellence.nl

Kamer van Koophandel
50973045

Rabobank
NL65RABO0143758705