Excellence | In Hem en door Hem

Verdieping geeft Groei

De korte en krachtige overdenkingen over geestelijke groei, spreken tot de verbeelding. Op een doordringende en bewogen wijze weet de auteur aan te sluiten bij de belevingswereld van veel gelovigen.

Velen kennen het verlangen om te groeien in het geloof, maar voelen zich in het dagelijkse leven vaak te kort schieten. Dit boekje moedigt aan om niet op te geven. Daar is wel een flinke dosis zelfonderzoek voor nodig. Maar wie daar voor open staat krijgt met deze veertien meditaties voldoende handreikingen om geestelijk te groeien.

De meditaties zijn geen oppervlakkige bespiegelingen. De woorden reiken tot diep in het hart en moedigen aan om het Woord te overdenken en het praktisch relevant te maken voor het persoonlijk geestelijk leven.
Auteur: Bart Broekman
Aantal bladzijden: 85
ISBN: 978-90-814658-1-6    NUR 707      8e druk
Prijs: € 4,50 (neem contact op voor staffelkorting)

Bestel hier

Hoe te gebruiken in de kleine groep?

Het boekje ‘Verdieping geeft Groei’ kan op verschillende manieren worden gebruikt. De huiskringleider kan de de meditaties gebruiken om de kringbijeenkomst mee te openen en de vragen gebruiken om kort over de inhoud door te spreken. Ervaring leert echter dat de kringleden graag zelf het boekje gebruiken om de meditaties thuis te verwerken met behulp van de ‘leidraad voor stille tijd’ die achter in het boek is opgenomen.

De verdiepingsvragen aan het eind van iedere hoofdstuk zijn zeer geschikt om met elkaar te bespreken in de huiskring. De vragen zijn geen theoretische vragen. Ze kunnen niet alleen met het ‘hoofd’ worden beantwoord. Kringleden worden met de verdiepingsvragen uitgenodigd om ook het ‘hart’ te laten spreken en elkanders leven te delen. Tijdens het gebruik van dit boekje vindt er daarom ook een verdieping in de onderlinge gemeenschap plaats.

Inkijkexemplaar

In de inkijkexemplaar staat de inhoudsopgave, het voorwoord, de inleiding en het derde hoofdstuk te zien.

Download inkijkexemplaar

Bestelling

Bestel “Verdieping geeft Groei” online via het bestelformulier.

 

Contactgegevens

Bezoekadres Noord-Nederland
Morra 2
9204 KH Drachten

Bezoekadres Midden-Nederland Polanerbaan 13 H
3447 GN Woerden

Postadres
Postbus 660
9200 AR Drachten

Telefoon
0512 – 78 58 72

E-mail
info@cc-excellence.nl

Kamer van Koophandel
50973045

Rabobank
NL65RABO0143758705