Kringmateriaal Dagboek Geestelijke Groei

Gratis programma’s

Bij elk deel van het Dagboek Gestelijke Groei is materiaal ontwikkeld voor gebruik binnen huiskringen. In totaal stellen we 16 huiskringprogramma’s beschikbaar. Een programma biedt concrete handvatten voor de kringleider om twee weken van het dagboek te bespreken binnen de kleine groep. Hiervoor wordt gebruik gemaakt van de volgende structuur:

  • Doel
  • Gebed
  • IJsbreker
  • God spreekt (bijbelbespreking)
  • Gesprekopties/ vragen (themaverwerking)
  • Gebed

Het materiaal is bedoeld als leidraad, niet als keurslijf!. Een kringleider kan besluiten het hele programma te volgen, eigen elementen toe te voegen of onderdelen weg te laten.

Help ons mee het materiaal te ontwikkelen!

We zijn dankbaar dat we het materiaal gratis kunnen aanbieden. Binnen de eigen gemeente mogen de programma´s vrij worden gebruikt. We stellen het zeer op prijs als u ons helpt dit kringmateriaal verder te ontwikkelen. Als u zelf toepassingen of werkvormen heeft bedacht die goed aansluiten bij het thema, dan voegen we dat graag toe aan het bestaande materiaal, zodat anderen kerken en gemeenten hier ook gebruik van kunnen maken (uw bijdrage zal dan met bronvermelding worden opgenomen).

Downloads

 Omslag_kringprogramma_DGG_deel 1  Omslag_kringprogramma_DGG_deel 2 Omslag_kringprogramma_DGG_deel 3 Omslag_kringprogramma_DGG_deel 4


 

Huiskringmateriaal
Deel 1

Huiskringmateriaal
Deel 2

Huiskringmateriaal
Deel 3
 Huiskringmateriaal
Deel 4

 

Contactgegevens

Bezoekadres Noord-Nederland
Morra 2
9204 KH Drachten

Bezoekadres Midden-Nederland Polanerbaan 13 H
3447 GN Woerden

Postadres
Postbus 660
9200 AR Drachten

Telefoon
0512 – 78 58 72

E-mail
info@cc-excellence.nl

Kamer van Koophandel
50973045

Rabobank
NL65RABO0143758705