Excellence | voor Groei in Kerken

NIEUWS

Nieuws en Ontwikkelingen

Voor meer informatie over nieuws en ontwikkelingen
of een interview kunt u ons bellen of mailen.

 

[Persbericht 19 november 2014]

Nieuw: Online App voor Geestelijke Groei

Download volledig persbericht – 400 woorden (WORD)
Uitreksel persbericht – 160 woorden (WORD)

DRACHTEN/VOORSCHOTEN – De organisatie Excellence Kerken heeft het vierdelig Dagboek Geestelijke Groei ontwikkeld en verwerkt in de app Let’s Connect. In het Dagboek wordt de gelovige door vragen geholpen zelf over Bijbelteksten na te denken en zo de Bijbel te (her)ontdekken.

Via Let’s Connect kan met andere gebruikers over de vragen worden doorgepraat. In de app zijn alle delen van het Dagboek Geestelijke Groei en alle bijbehorende Bijbelgedeelten opgenomen. Er is bewust gekozen voor de BasicBijbel. “De BasicBijbel past uitstekend bij de uitgangspunten van de app” vertelt Robert Tolsma van Excellence Kerken. “Door het heldere taalgebruik kan vrijwel elke lezer de Bijbeltekst begrijpen. Zo willen we het Bijbellezen en de geestelijke groei stimuleren.”

De kracht van de app

Uit onderzoek is gebleken dat gesprekken over de Bijbel en geloofsbeleving stimulerend werken voor de persoonlijke geestelijke groei. Met Let’s Connect wil Excellence Kerken dit gesprek bevorderen.

De app is een internetapplicatie en werkt op Windows, Apple en Android. Zo kan de gebruiker ’s ochtends inloggen via bv de tablet om het Bijbelgedeelte te lezen. Door de dag heen kan hij op zijn Smartphone kijken of er berichten zijn van andere deelnemers die het Dagboek lezen.’s Avonds kan op de PC de studievragen worden beantwoord.

Doelgroep en aanvullend materiaal

De app en het Dagboek worden vooral gebruikt binnen het verband van een kleine groep (huiskring, gespreksgroep, jeugdkring, enzovoort), maar is door de chatfunctie ook zeer bruikbaar voor zendelingen, gedetineerden of mensen die aan huis gebonden zijn. Het dagboek is geschreven voor gelovigen vanaf ongeveer 16 jaar.  Voor de jongeren is een aparte jongerenversie ontwikkeld. Voor bespreking in kringen is gratis aanvullend kringmateriaal en een bijpassend preekrooster beschikbaar.

Gratis proefperiode

Vanaf  5 januari 2015 kan de app met het Dagboek 5 weken  worden gebruikt. De inschrijving is vandaag geopend. Van alle aanmeldingen worden groepen van 10- 15 personen gevormd, die de mogelijkheid hebben met elkaar te chatten.

Over Excellence Kerken

Excellence Kerken onderzoekt en bevordert geestelijke groeiprocessen binnen kerken, gemeente en individuele gelovigen. Hiervoor zijn coachtrajecten, trainingen en (Bijbelstudie)materialen beschikbaar.

Prijzen

De app met het complete Dagboek Geestelijk Groei kost € 5,98 (36 weken).

De vier delen van het Dagboek Geestelijke Groei in boekvorm kosten € 4,75 per stuk (alle vier delen samen: € 17,98). Elk deel beslaat een periode van negen weken. De boeken en de app zijn uitsluitend te bestellen via de website van Excellence Kerken en via de websites van (stichting) BasicBijbel.

Overige informatie

Dagboek Geestelijke Groei
Let’s Connect App
Basic Bijbel Online
Stichting BasicBijbel

Banner Geestelijke Groei app

Contactgegevens

Bezoekadres Noord-Nederland
Morra 2
9204 KH Drachten

Bezoekadres Midden-Nederland Polanerbaan 13 H
3447 GN Woerden

Postadres
Postbus 660
9200 AR Drachten

Telefoon
0512 – 78 58 72

E-mail
info@cc-excellence.nl

Kamer van Koophandel
50973045

Rabobank
NL65RABO0143758705